Världsmässan! SkyWorldExpo.com Sweden är gratis för besökare från hela världen.

- Antalet "internetanvändare" i världen har ökat från 4,1 miljarder människor år 2019 till 4,9 miljarder människor år 2021.


Vill Du ringa mig personligen "Face To Face" från hela världen?
Ring + 46 733 14 39 52

Copyright is a legal right created by the law of a country that grants the creator of an original work exclusive rights for its use and distribution. © 2014-2019 Mugela OÜ / © Sky World Expo / © SkyWorldExpo.com World Trade Center, Jõe 5, 10151 Tallinn, Estonia. © Sky World Expo! Open ”24 hours” 24/7. Voice, video calls and chats with Skype! "SkyWorldExpo"


Contact us by E-mail: Investor Releations investorrelations@skyworldexpo.com | SkyWorldExpo Office office@skyworldexpo.com