Affärsanalys Spotify

»» Stock Price «« »» Financial Information ««»» Leadership & Governance «« »» SEC Filings «« »» FAQ ««

Affärsanalys Spotify: Förmodligen kommer börsvärdet fördubblas inom 1 år! CEO & Founder på Spotify Daniel EK, borde gilla affärsanalysen.


Netflix är fortfarande minstingen i FANG-familjen, men sedan årsskiftet har aktien rusat med drygt 60 procent och Netflixs börsvärde ligger numera på drygt 133 miljarder dollar.


2011 fick Spotifys grundare och huvudägare Daniel Ek och Martin Lorentzon en idé. Nu skulle de styra miljontals lyssnare mot rörlig bild på Spotify. Med antalet gratisanvändare tillsammans med betalanvändare så uppnår Spotify omkring 300 miljoner unika användare. Det innebär ett Spotify skulle kunna nå upptill 300 miljoner tittare varje dygn i den egna verksamheten och växa organiskt.  


Så här ser fördelningen av Spotifys sammanlagt 207 miljoner gratisanvändare ut:


Europa: 36 procent.
Nordamerika: 30 procent.
Latinamerika: 22 procent.
Övriga världen: 12 procent.


Så här ser fördelningen av Spotifys sammanlagt 96 miljoner betalande användare ut:


Europa: 40 procent.
Nordamerika: 30 procent.
Latinamerika: 20 procent.
Övriga världen: 10 procent.


Publicerad 2019-04-30


Mikael Ekström Widengren    


- Sky World Expo opened the digital platform on May 23, 2016 .. Today it is visited by people from 123 nations around the world.


Sky World Expo is a "tech - software company" that focuses on business - to - business (B2B).


Copyright is a legal right created by the law of a country that grants the creator of an original work exclusive rights for its use and distribution.


© 2014-2019 Mugela OÜ / © Sky World Expo / © SkyWorldExpo.com World Trade Center, Jõe 5, 10151 Tallinn, Estonia.


© Sky World Expo! Open ”24 hours” 24/7. Voice, video calls and chats with Skype! "SkyWorldExpo"


Contact us by E-mail: office@skyworldexpo.com