Personligt Brev Mikael Ekström Widengen

»» Stock Price «« »» Financial Information ««»» Leadership & Governance «« »» SEC Filings «« »» FAQ ««


» Celebrity » Travel » Cars » Food » Business » News » Music » TV » Movies » Books » Fair Stands » Events

PRESS RELEASE 2020-08-05 Mikael Ekström Widengren 2020: Den fortsatta utvecklingen av en legend. 


Man ska ju inleda med det starkaste man har och i mitt fall så blir det ett rekommendationsbrev daterat 1996-02-15, underskrivet av en socialchef från Stockholm Stad.

”Mikael Ekström, SCE AB, har under en period under hösten 1995 gjort en analys av situationen vid ett gruppboende för socialtjänsten i Bromma- Västerled. Ekström har därvid redovisat olika åtgärder för att utveckla verksamheten vid enheten, bl a utveckling av ledarskapet och av personalen samt daglig sysselsättning för de boende. Ekström har utfört arbetet på ett förtjänstfullt sätt och varit till nytta för enhetens fortsatta utveckling.”


Jag hänvisar till mitt CV som en påse "Gott och Blandat" som beskriver min arbetslivserfarenhet som jag har införlivat under 30 år.


Jag började redan arbeta som 16 åring men tyvärr så tvingades jag avbryta mitt arbete den 30 maj 2010 då jag blev sjukskriven för ryggproblem. I fokus låg det rehabilitering och återgång till arbete som ventilationsmontör. Efter avslutad rehabilitering fastställdes att jag har en arbetsförmåga motsvarande 50 procent med omställning till ett annat yrkesområde.


Kortfattat har jag har arbetat i Sverige, lite i Norge, kan föra ett kort personligt samtal på engelska och förstår språket. Jag har B-körkort men som lastbilsreparatör så fick jag även köra in och ut samtliga tunga fordon på verkstaden, även svenska militära fordon var aktuella i sammanhanget då vi fredskonserverade dem till Försvarsmakten. Som ventilationsmontör hade jag ett uppdrag på Stridsvagnsskolan i Borensberg, men fick tyvärr aldrig chansen att provköra en stridsvagn. Jag kan dock framföra olika arbetsliftar, saxliftar samt mindre skyliftar etc.


Mitt längsta och mest kända ventilationsuppdrag i Stockholm genomfördes på gamla Posten, Vasagatan i Stockholm.

Projektet var Blåmannen i centrala Stockholm.


”Det anrika Centralposthuset på Vasagatan mitt i Stockholm sadlade om från post till regeringskansli. Delar av regeringskansliet flyttade i sommaren 2008 in i det nyupprustade Centralposthuset på Vasagatan i Stockholm. Det gamla posthuset från 1903 skapat av arkitekten Ferdinand Boberg har därmed blivit en del av regeringskvarteren. Drygt 800 personer ska inrymmas i huset som genomgått en häftig omvandling där gammalt och nytt samsas i skön symbios. Fakta om Centralposthuset, Ursprungligen uppfört: 1903. Ägare och förvaltare: Statens fastighetsverk. Bruttoarea: 40 000 kvm. Lokalarea: 30 800 kvm.”


Uppdraget sticker ut på flera sätt, jag fick nämligen bygga det "säkerhetsklassade" arbetet rörande ventilationsanläggningen, så det var ett extra förtroendeuppdrag i uppdraget.


Nu söker jag en anställning på 50 %. Jag är en engagerad och motiverad person som alltid genomför de uppdrag som jag har tilldelats med fokus på att lösa uppgifterna på bästa sätt.


Min förhoppning är att mitt CV, leder mig till ett personligt möte.


Med vänliga hälsningar

Mikael Ekström Widengren

Copyright is a legal right created by the law of a country that grants the creator of an original work exclusive rights for its use and distribution. © 2014-2019 Mugela OÜ / © Sky World Expo / © SkyWorldExpo.com World Trade Center, Jõe 5, 10151 Tallinn, Estonia. © Sky World Expo! Open ”24 hours” 24/7. Voice, video calls and chats with Skype! "SkyWorldExpo"


Contact us by E-mail: Investor Releations investorrelations@skyworldexpo.com SkyWorldExpo Office office@skyworldexpo.com